Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.
Recollida de dades de l'Ajuntament de Girona
Les enquestes següents estan disponibles:
Contacta amb Administrator Enquestes (enquestes@ajgirona.cat) per obtenir més informació.