Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enquesta per a la creació del mapa de seguretat en clau de gènere

La seguretat és una prioritat per a l’Ajuntament de Girona, i per això treballem en àmbits molt diversos per aconseguir una ciutat on els veïns i veïnes i els visitants puguin viure i passejar els més tranquils possibles.

Més enllà de l’evolució en els delictes i les xifres amb què treballen la Policia Municipal i la resta de cossos de seguretat i emergències, hi ha un aspecte cada vegada més important: la sensació de seguretat. Un concepte que es refereix a la sensació, subjectiva, que cadascú té d’estar segur en la seva quotidianitat.

Està demostrat que aquesta situació es dona molt més entre les dones, fet que ens obliga a l’Ajuntament a actuar per revertir-ho i fer que se sentin més segures. Hem de garantir la igualtat de gènere, també en l’aspecte de la seguretat. Per això la visió, les necessitats i les expectatives de les dones són variables a incorporar si volem adaptar-hi la gestió de la seguretat amb criteris de gènere.

Per aquest motiu l’Ajuntament de Girona hem engegat la creació d’un mapa de seguretat amb clau de gènere, una eina que ens ha de servir per detectar aquells punts de la via pública on les dones se senten insegures. I actuar-hi per resoldre-ho. Necessitem la vostra col·laboració, volem que sigui un procés amb permanent participació ciutadana, perquè així aconseguirem disposar de més informació i ser més efectius.

Per això hem redactat aquesta enquesta destinada a dones, majors de 16 anys, que es mouen habitualment a peu o amb algun altre mitjà de transport per la nostra ciutat. S’utilitza aquesta metodologia per la recollida de dades amb l’objectiu d’ajudar a identificar carrers i/o espais públics que puguin generar emocions negatives a les dones per diferents motius. El responsable del tractament de les dades serà l’Ajuntament de Girona, amb la finalitat de gestionar la vostra participació en l'enquesta, analitzar-ne els resultats i, si s’escau, contactar amb les persones enquestades per ampliar la informació que han proporcionat.

Aquesta enquesta romandrà activa a la pàgina web de l'Ajuntament de Girona de manera permanent, per anar incorporant en el temps les aportacions de les dones que hi vulguin participar.

 

Us demanem la vostra col·laboració i que hi participeu, i així aconseguir una ciutat més segura per a tothom, i en aquest cas sobretot per a totes les dones. Moltes gràcies.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS       

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Ajuntament de Girona.

FINALITAT: Gestionar la vostra participació en l'enquesta, analitzar-ne els resultats per a millorar la seguretat pública, i si s’escau, contactar amb les persones enquestades per ampliar la informació que han proporcionat.

BASE LEGAL: Missió realitzada en exercici dels poders públics que atribueix la llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, art. 66).

DRETS: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i altres de protecció de dades mitjançant sol·licitud presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Girona.

Més informació a www.girona.cat/dadespersonals.